Pasukan Detectico
Juruteknik mahir menguasai data lokasi.
MS